Boulognerskogen

Bakom Östra skolan längs Lulsundsgatan ligger Boulognerskogen. Boulognerskogen är ett förpliktigande namn, hämtat från Paris stora skogspark.

Tallskog med gräsyta

Parken är en stadsdelspark och utgörs av en tallskog med stora gröna gräsytor. Skogen sparades 1922 som parkområde. Parken gränsar till förskolan Charlottendal och skolan Östra skolan och är en viktigt plats för lek.

Tidigare under åren har det funnit en trafiklekskola, skridskobana och lekpark på området något som det även finns planer på att utveckla i framtiden.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023