Två parkbänkar står nedanför mäktiga tallar med grön gräsmatta framför

Boulognerskogen

Bakom Östra skolan längs Lulsundsgatan ligger Boulognerskogen. Boulognerskogen är ett förpliktigande namn, hämtat från Paris stora skogspark.

Tallskog med gräsyta

Parken är en stadsdelspark och utgörs av en tallskog med stora gröna gräsytor. Skogen sparades 1922 som parkområde. Parken gränsar till förskolan Charlottendal och skolan Östra skolan och är en viktigt plats för lek.

Tidigare under åren har det funnit en trafiklekskola, skridskobana och lekpark på området något som det även finns planer på att utveckla i framtiden.

Tallstammar med gräsmatta och gångstigar mellan träden

Mäktiga tallstammar med stigar mellan träden

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023