Spårförbättring på Ormberget och Mattisberget

Under september och oktober förbättrar Luleå kommun kvalitén på motionsspåren vid Ormberget och Mattisberget. Spåren är i stort sett öppna som vanligt men trafik med tunga fordon kan förekomma.

Vid Ormberget pågår spårförbättringsåtgärderna under september och oktober. Vid Mattisberget beräknas arbetet pågå under september. Här kommer också en del av parkeringen vid världsarvet/Hägnan användas som materialupplag. Det gäller parkeringen längs Rutviksvägen.

Under arbetet på båda områden kommer trafik med tunga fordon förekomma på väg och i motionsspår. Det kan även bli begränsad framkomlighet i spåren under delar av tiden.