Skottning av konstgräsplaner

Luleå kommun genomför i år ett försök att skotta färre konstgräsplaner tidigt på våren för att minska spridningen av gummigranulat, alltså mikroplaster i naturen. Beslutet har väckt stor debatt och vi vill därför besvara de frågor och funderingar som synts i media och sociala medier.

– Konstgräsplaner med granulat är ett relativt nyupptäckt miljöproblem. Kraven har ökat gällande vår hantering av mikroplaster. Tidigare har det varit en kunskapsbrist men nu när vi vet mer så måste vi börja agera, berättar Patrick Zetterkvist, avdelningschef Luleå kommun.

Här kan ni se en sammanställning av de frågor och svar kommunen uppfattat.

Samtliga konstgräsplaner beräknas i gång från vecka 19

Skogsvallen och Arcushallen är redan nu öppna och från 8 april skulle konstgräsplanerna i Sunderbyn och Tunavallen vara redo för användning. Dock har en skada inträffat på Tunavallen vilket medför att Hertsöns konstgräsplan istället kommer att skottas och underhållas.