Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stationshuset år 1905. Stinsen med personal står uppställda för fotografering.Hästekipage från stadsbudskåren och Luleå gästgiveri hämtar resenärer och bagage. Foto: Henny Tegström

Stationshuset i Luleå fyller 130 år

Idag är det 130 år sedan stationshuset på Luleå järnvägsstation stod färdigt. Men det står faktiskt inte där det först var tänkt - grunden revs upp och huset flyttades.

Läs historien om stationshuset i Luleå och också om ett av de äldsta livförsäkringsbolagen i världen med anor från 1740, Änke- och pupillkassan vars försäkringar omfattade änkor och barn till järnvägsarbetare och som fick ett hus uppkallat efter sig , det så kallade ÄPK-huset.