Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vill göra Luleå till permanent fristad

Gör Luleå till en permanent fristad för förföljda kulturutövare. Det föreslår kulturnämnden efter torsdagens sammanträde. Ärendet ska nu upp till fullmäktige för beslut.

Till våren har det gått två år sedan Luleås första fristadskonstnär anlände. Varje fristadsperiod pågår i två år och nu vill kulturnämnden permanenta Luleå som fristad från år 2020 för att hjälpa fler hotade kulturutövare.

- Vi föreslår att kommunfullmäktige tillskjuter 500 000 kronor till kulturnämndens budgetram för att göra Luleå till en permanent fristad som verkar för yttrandefriheten, säger Omar Jakobsson, kulturnämndens ordförande.

Två fristäder i norr
Sverige har 24 fristäder, varav Luleå och Piteå är de som finns i Norrbotten. En fristadskommun ger försörjning och boende i två år åt en förföljd kulturutövare som inte kan verka i sitt hemland. I fristaden får hen en chans att fortsätta sitt arbete i trygghet och har efter fristadsperioden möjlighet att söka uppehållstillstånd i Sverige enligt den vanliga migrationsprocessen.

Till kulturutövare räknas exempelvis journalister, musiker, filmare, bloggare, konstnärer och skribenter.

Fristadsprogrammet administreras av ICORN med stöd av Statens kulturråd och Migrationsverket.