Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Kommunalråd Niklas Nordström avtäcker den nya namnskylten för Raanparken

Kommunalråd Niklas Nordström avtäcker den nya namnskylten för Raanparken tillsammans med Birgitta Johansson Norberg från föreningen Raan.nu. Foto: Tanja Nilsson.

Parken i Råneå har fått sitt namn

Nu har den tidigare namnlösa parken i Råneå fått ett namn – Raanparken. Namngivningsceremonin skedde under festliga former på Råneås föreningsdag i lördags. Kommunalråd Niklas Nordström och Birgitta Johansson Norberg från föreningen Raan.nu avtäckte namnskylten.

Luleå kommun skickade under hösten 2017 ut en förfrågan om namngivning av olika parker i kommun.

– En park är en värdefull plats som många människor besöker och ett namn underlättar vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Namn med historisk anknytning

För att få hjälp med att hitta ett passande namn till parken i Råneå kontaktades Birgitta Johansson Norberg, föreningen Raan.nu.

Birgitta efterlyste namnförslag på Facebook och ett 20-tal förslag kom in. Det vinnande namnet blev Raanparken som föreningen Raan.nu föreslagit. Man ville att det skulle vara ett namn som säger något om platsen och gärna med historisk anknytning.

– Raan är det gamla namnet för Råneå och uttrycket ”Ve kå:ma fra Raan å djä:ra hori ve vi:li” (Vi kommer från Råneå och gör som vi vill) är ett gammalt talessätt. Raan är också bondska och är ett sätt att visa att Råneåborna är stolta över sitt kulturarv, säger Birgitta Johansson Norberg.