Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Brospannen lotsas på plats

Brospannen lotsas på plats. Foto Erland Sundström, 1950-talets början.

När Bergnäsbron byggdes

Under några veckor nu i juli renoveras Bergnäsbron och stängs av för all fordonstrafik. Det är den största renoveringen sedan bron byggdes 1950-54. Då beräknades att bron skulle vara för smal redan 1970.

Tankar på att bygga en bro mellan centrumhalvön och Bergnäset hade funnits länge. Redan 1919 gjordes den första utredningen men då ansågs grundförhållandena för svåra. Istället utreddes och byggdes en annan bro över Luleå älv, bron vid Gäddvik åren 1940-41. Den skulle bli hälften så dyr och ansågs viktigare av militära skäl.

Men 1950 var det äntligen dags.

 Läs mer