Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avrådan från bad vid Notvikens badplats efter badvattenprover

Badsäsongen är här och Luleå kommun tar varje sommar vattenprover för att kontrollera badvattnets kvalité. Efter resultatet från provtagning av badvattnet vid Notvikens badplats avråder kommunen nu från bad där tillsvidare. Proverna visade på höga värden av mag-och tarmbakterier i vattnet, vilket kan medföra stor risk för kräkningar och diarré om du får i dig av badvattet. 

I morgon, onsdag 11 juli, tas nya prover av badvattnet och så fort resultatet kommer läggs ny information ut. Det brukar ta ungefär 7 arbetsdagar att få ett nytt resultat.

Klassning av badvatten

Proverna tas regelbundet för att se om badvattnet håller en god kvalitet. Beroende på hur stor mängd bakterier som finns i vattnet så klassas badvattnet som:

- tjänligt (vattnet innehåller en liten mängd bakterier)
- tjänligt med anmärkning (förhöjd mängd bakterier)
- otjänligt (stor mängd bakterier)

I dagsläget klassas Notvikens badplats (nedanför bostadsområdet Notviken, nära en småbåtshamn) som otjänligt. När badvattnet klassas som otjänligt tas ett extra vattenprov, ett omprov för att få reda på om vattnet verkligen är otjänligt eller om det rörde sig om någon tillfällig förorening, mätfel eller liknande. Detta görs den 11 juli och kommunen vet inte vad som i dagsläget orsakar dessa höga nivåer vid Notvikens badplats.

Uppdatering: På fredag den 13 juli kan ett förhandsbesked om badvattnets kvalité ges.

För information om övriga badvattens provresultat:
Hemsidan för provresultat av badvattenlänk till annan webbplats

Välj något annat av Luleå kommuns friluftsbad tillsvidare.

Uppdatering: Nu går det att bada i Notviken igen. Proverna visar ok!