Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt till idrottsanläggningar för fotboll

Nu blir det nytt konstgräs till Skogsvallen och flytt av det begagnade konstgräset till grusplanen på Örnäsets IP. Värmeslingor och nya staket är också förbättringar som klubbats igenom till fotbollen.

 – Det känns jättebra att kunna göra de här åtgärderna nu i höst, det blir en förbättring för både barn, unga och seniorer, säger Inger B Larsson, fritidsnämndens ordförande.

Vidare beslutade fritidsnämnden på sitt möte den 23 maj att:

  • Lägga värme i den pad som läggs under konstgräset på Skogsvallen
  • Bygga nytt staket runt konstgräsplanen på Tunavallen
  • Staket ska byggas på Örnäset dit Skogsvallens nuvarande matta flyttas.

– Idag har vi värmeslingor på Skogsvallen och Tunavallen. Ingen av dessa är väl fungerande då de är gjorda för natur- respektive konstgräs från tidigare generation, vilket gör att de dessutom är kostsamma att ha i drift. Fördelen med en konstgräsplan i Luleå med väl fungerande värme är att den är tillgänglig i mitten av mars och då frigörs mer tider i Arcushallen för barn och unga, säger Helén Wiklund Wårell, fritidschef.

Totalsumman för hela investeringen är drygt 8 miljoner. Arbetet kommer utföras under höstsäsongen.