Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sök pengar för att arrangera påsklovsaktiviteter

Visst vill du och din förening/organisation arrangera påsklovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år? Ansök om pengar till kostnadsfria påsklovsaktiviteter nu!

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela pengar för att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6˗15. Fritidsförvaltningen ansvarar för fördelningen av medlen inom Luleå kommun.

Vem kan söka?

Alla som har ett organisationsnummer t ex föreningar och organisationer.

Vad kan man söka?

Pengar för att arrangera kostnadsfria påsklovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år.

Kriterier för påsklovsaktiviteterna?

  • Aktiviteterna skall vara öppna för alla barn och unga 6-15 år
  • Aktiviterna ska vara kostnadsfria för deltagarna, dvs de ska vara arrangerade så att de inte medför några merkostnader som t ex inträdesavgifter, förtäring, hyra eller logistik för deltagarna.

Hur ansöker jag?