Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå stads kommunalhem Sundsgården 1961. På bilden rivs det sk "gubbhuset" till vänster. Foto: Helmer Widlund

Nytt i historiska bildarkivet

Nu finns bilder från kommunalhemskvarten på 196o-talet, med de sk "fattiggårdsbryggorna" och byggandet av SJs godsterminal 1968 utlagda i det historiska bildarkivet.