Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Panelsamtal om kommuners arbete med hbtq-frågor med fokus på unga

Luleå kommun fick spontana applåder för sitt riktade kommunala arbete med hbtq-frågor under panelsamtalet "Öppna kommunen! Goda exempel på kommuners arbete för och med unga hbtq-personer".

Luleå kommun representerades av Åsa Lundmark från Ung i Luleå på den årliga rikskonferensen hos myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor i Stockholm. Åsa deltog i panelsamtalet om vilken roll kommunen kan ha i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla unga oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Syftet var att ge positiva exempel på hur kommuner kan arbeta med hbtq-frågor med fokus på unga.

Mellan 2006 och 2014 klättrade Luleå från 142:a till 8:e plats i RFSL:s kommunundersökning som mäter kommunernas förmåga att inkludera hbtq-perspektiv. Luleå kommun har, utifrån en tydligt politisk initierad satsning, under dessa år jobbat i nära samarbete med RFSL med kommunens attraktionskraft, inkludering och normbreddning.

Detta har skett såväl genom t ex hbtq-certifieringar av kommunala verksamheter, kompetenshöjande insatser, långsiktig satsning på Luleå Pride samt kommunal satsning av civilsamhälleliga insatser i frågorna.