Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Dansen är ett prioriterat område för kulturnämnden, något som även kommer synas i den färdiga kulturplanen. Exiled Dance Crew (här på bilden ungdomsgänget) flyttar i januari hela sin verksamhet till en ny lokal för att kunna utveckla street- och breakdancen i Luleå. Foto: Magnus Stenberg

Dansen är ett prioriterat område för kulturnämnden, något som även kommer synas i den färdiga kulturplanen. Exiled Dance Crew (här på bilden ungdomsgänget) flyttar i januari hela sin verksamhet till en ny lokal för att kunna utveckla street- och breakdancen i Luleå. Foto: Magnus Stenberg

Luleås första kulturplan är på G

Snart klubbar politikerna Luleås första kulturplan. Med den som hjälp kan vi utveckla kulturen i Luleå långsiktigt, även om politiker och tjänstepersoner byts ut. I planen ska det stå vad Luleå kommun prioriterar inom kulturområdet, vilket även styr vart pengarna kommer att gå de närmaste åren.

I ett kalt rum upplyst av bygglampor står Jouni Vesa från Exiled Dance Crew vid en cirkelsåg. Han representerar ett konstområde i den kommande kulturplanen, nämligen dansen. Jouni håller på att bygga om föreningens nya lokal från fönsterfirma till en mötesplats med street-och breakdance som huvudtema.

– Målet är att, utöver vår ordinarie kvällsverksamhet med kurser, utveckla en efter skolan-verksamhet. En kreativ mötesplats där man kan dansa, göra läxor, spela in musik, göra beats, testa dj-utrustning. Men för det hoppas vi kunna anställa en person, säger han.

Dansen prioriterad

Under flera år har dansens utveckling varit på agendan och nu under hösten har kulturnämnden delat ut över en miljon kronor totalt till dansen, bland annat till Exiled Dance Crew samt den fria dansgruppen Dansinitiativet. I december står sedan finansiering av ett dansresidens på tur. Ett residens erbjuder danskonstnärer att utveckla sina konstnärliga idéer på en plats som inte är på hemmaplan, i utbyte mot en dansproduktion som ska visas för Luleåborna. Samtidigt har Kulturens hus jobbat fram konceptet Dansserien tillsammans med Dans i Nord och Luleå Riksteaterförening, en satsning som ökat danspubliken med över 900 procent.

– Dansen är den konstnärliga uttrycksform vi prioriterar inom kulturpolitiken eftersom det idag inte finns en väl utbyggd infrastruktur för dans i kommunen. Det gör vi genom att satsa på både de professionella utövarna och den föreningsdrivna dansendansen, samtidigt som vi medverkar till att skapa en större och kunnigare publik genom att erbjuda ett utökat utbud av dans i Luleå, säger Omar Jacobsson, ordförande kulturnämnden.

Dialoger med kulturlivet

Som bas till kulturplanen har kulturförvaltningen under året haft dialoger med representanter från sju olika konstområden; litteratur och bibliotek, bild- och formkonst, musik, film och media, teater, dans samt muséer och kulturarv. Sen har kulturnämnden jobbat med styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom varje kulturområde för att kunna lista konkreta prioriteringar som kommunen ska jobba med de närmaste åren.

Förutom de prioriterade områdena finns även tre fokusområden som ska genomsyra alla strategiska beslut för kulturens utveckling; barn och unga, mångfald, jämställdhet.

– Det som leder oss i arbetet för ett bättre kulturliv är mångfald i stället för enfald. Om Luleå ska utvecklas bör även kulturlivet i hela dess bredd utvecklas. Kulturen ska faktiskt ibland ligga före och inspirera hela samhällsutvecklingen. I det arbetet är influenser från hela vår värld viktiga liksom barns och ungas utveckling och en jämställd kultur, säger Omar Jakobsson.

SM i breakdance

Åter till Jouni och den blivande danslokalen på Bangårdsgatan vid Södra hamn som ska invigas i januari.

– Då kör vi 10-årsjubileum och invigning i ett. Sen har vi fått frågan och hoppas kunna arrangera SM i breakdance 2019. Den tävlingen har aldrig varit norr om Stockholm så det är på tiden, konstaterar han.

Kulturplan 2018-2020

Många kommuner och regioner använder en kulturplan för att långsiktigt utveckla kulturen.

I länet har Region Norrbotten under hösten klubbat sin regionala kulturplan som gäller för hela Norrbotten.

Luleås kulturplan är kulturnämndens verktyg och visar prioriteringarna för de kommande åren. Luleå kommuns kulturplan tar hänsyn till den regionala samt de nationella kulturpolitiska målen.

Förslaget till kulturplan ska snart ut på remiss och därefter kommer kulturnämnden att klubba den i början av 2018. Planen kommer gälla mellan 2018-2020.

Therese Hedman