Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Emmeli Nybom och Omar Jakobsson, vice ordförande respektive ordförande i kulturnämnden

Ingen upphandling av musikfestival enligt kulturnämnden

Under dagens kulturnämnd behandlades bland annat frågan om Musikens Makt. En enig nämnd har nu klubbat sin rekommendation till kommunfullmäktige och det är att festivalen inte ska upphandlas. Beslutet är ett nytt förslag efter arbetsutskottets tidigare förslag som innebar upphandling.

Kulturnämndens rekommendation till kommunfullmäktige är att fullmäktige ska anslå 1 450 000 kronor till en musikfestival under sensommaren. Pengarna ska sedan hela civilsamhället kunna söka utan ska-krav. Festivalen ska alltså inte upphandlas.

Kulturnämndens beslut ger möjligheter till att festivalen kan genomföras under liknande förutsättningar som tidigare år.

- Vi har nu lyssnat på föreningen Musikens Makt och förstått att det finns en problematik med att upphandla den här typen av kulturarrangemang, inte bara för föreningslivet utan även för oss i nämnden. För oss är det viktigt att man kan vända sig till kulturnämnden om man vill göra något bra för Luleås kulturliv utan att behöva fundera på upphandlingar, säger Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden och fortsätter:

- Det är i dialog vi utvecklar kulturlivet tillsammans.

”Öppet för alla”
Anslaget ska tillföras kulturnämndens årliga kommunbidrag från 2018 och kulturnämnden tar med det över ansvaret för att genomföra en musikfestival under sensommaren.

- Anslaget ska vara öppet för alla att söka. Men det är viktigt för oss att lägga fram ett förslag där även föreningen Musikens makt känner att de kan vara med på lika villkor, säger Emmeli Nybom, vice ordförande kulturnämnden.

Ärendet går nu vidare upp till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

350 000 till Exiled
I övrigt klubbades verksamhetsbidraget till Exiled Dance Crew på 350 000 kronor, som ett led i att utveckla dansen i Luleå ytterligare. Föreningen har idag över 200 dansande barn, unga och vuxna och är på väg att flytta till en större och mer centrumnära lokal för att utöka sin verksamhet