Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslaget: Öppnar för att Musikens Makt kan leva vidare

Nästa vecka tas ärendet om Musikens Makt upp i kulturnämndens arbetsutskott. Förslaget till politikerna är att kommunen lämnar kraven som tidigare ställts på bland annat tidpunkt och målgrupp och istället öronmärker 1,35 miljoner till ett evenemang i centrum. Ett bidrag som sedan är öppet för föreningar att söka.

Nu är kulturförvaltningens utredning om festivalen Musikens Makt klar och frågan går upp till politiken. Första instans är kulturnämndens arbetsutskott den 12 oktober.

Tjänstepersonsförslaget är att:

  • Kommunen lämnar de krav som tidigare ställts på tidpunkt, målgrupp, marknadsföringsinsatser och ett stärkt platsvarumärke då dessa krav innebär att kommunen gör en beställning och därmed måste upphandla.
  • I stället är rekommendationen att kommunen avsätter 1,35 miljoner kronor till ett evenemang i centrum och sedan låter civilsamhället söka pengar enligt de vanliga riktlinjerna för bidrag. På det sättet kan Musikens Makt leva vidare, om föreningen beslutar sig för att söka bidraget.

Bakgrund
Musikens Makt har genomförts sedan 2010. Luleå kommun har via sina bidrag till festivalen ställt krav på tidpunkt, målgrupp, marknadsföringsinsatser och att varumärket Luleå ska stärkas.

Med tanke på att kraven kan ses som en beställning väcktes frågan om festivalen egentligen borde upphandlas. Ärendet hamnade på kulturförvaltningens bord för utredning.

Ärendets gång
Det slutgiltiga beslutet kring Musikens Makt kommer tas i fullmäktige. Därför går ärendet en längre väg än vanligt. Så här ser det ut:

  • 12 oktober - Kulturnämndens arbetsutskott. Ser över tjänstepersonsförslaget och lämnar förslag till beslut till kulturnämnden.
  • 26 oktober – Kulturnämnden. Tar beslut om ett förslag som sedan går vidare till kommunstyrelsen.
  • Okänt datum – Kommunstyrelsen. Tar förslag till beslut till kommunfullmäktige.
  • Okänt datum. Kommunfullmäktige. Tar beslut i frågan.