Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturplanen för Luleå tar form

Under året har jobbet med att ta fram en kulturplan* för Luleå pågått och snart går arbetet in i slutfasen. I oktober är det dags för kulturnämnden att jobba med utkastet. Ett stort tack till alla kulturaktörer som varit inblandade i dialoger under vägens gång!

Vi har under dialogerna fokuserat på ett kulturområde åt gången och därmed betat av litteratur, film och media, konst, dans, teater, muséer och historia, musik och övrigt.

Närmast kommer kulturnämnden ha en workshop med utkastet till kulturplanen den 26 oktober och planen beräknas tas i nämnden innan årsskiftet, efter olika remissinstanser.

Mer information kommer under hösten.

* I en kulturplan visar kulturnämnden sin kulturpolitik och inriktning under några år framöver. Den är ett viktigt verktyg för att utveckla kulturen i Luleå långsiktigt.