Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porsöns bibblo saneras och böckerna räddas

Efter branden i slutet av augusti har Porsöns bibliotek varit stängt. Men nu finns en tidsplan för saneringen, som kommer ta omkring sex månader. Glädjande är att även böckerna kan saneras!

En första bedömning var att medierna, böcker och annat, var för skadade av sot för att kunna räddas. Men i veckan gjordes den glädjande bedömningen att de går att sanera och kommer kunna lånas ut igen!

Om cirka ett halvår hoppas vi slå upp portarna till Porsöns bibliotek igen. Vi återkommer med löpande information under saneringsarbetet.