Lättare att söka kulturbidrag

Nu är det enklare för föreningar och unga att söka kulturbidrag från Luleå kommun! Allt, från ansökan till utbetalning och redovisning, samt årsbidrag, kan göras direkt på vår webb.