Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Niklas Nordström och Inger B Larsson vid det som ska bli ny konstgräsplan på Örnäset.

Kommande satsningar inom fritid

Nytt konstgräs, aktivitetsyta på Kronan och ny arbetsbåt i skärgården är några av de kommande investeringarna som Luleå kommuns fritidsförvaltning står inför.

-För oss som bor i Luleå är vår fritid oerhört värdefull. Därför känns det mycket positivt att vi de närmsta tre åren har en så bred och ambitiös satsning för friluftsliv, skärgård och idrott som vi nu presenterar, säger kommunalrådet Niklas Nordström.


2018:

-Byte konstgräs Skogsvallen:
Befintligt konstgräs på Skogsvallen ska bytas.

-Örnäsets IP:
Flytt av nuvarande konstgräs från Skogsvallen till Örnäsets IP.

-Arbetsbåt i skärgården:
För att Luleå kommun ska klara sina åtaganden i skärgården behövs nuvarande arbetsbåt bytas ut.

-Ny utemiljö vid Kronanhallen:
Aktivitetsyta där bland annat en isyta kan spolas på vintern. Ytan kommer att fungera som spontan-aktivitetsyta de boende i närområdet samt idrottsyta för skolans elever.

2019:

-Ny omklädningsbyggnad Råneå IP

-Maskiner och fordon:
Fritidsförvaltningen sköter ett stort antal anläggningar och för detta behövs
olika typer av maskiner t.ex. pistmaskiner, ismaskiner, gräsklippare och spårdragare.

-Ismaskin Sunderby ishall:
Inköp av ny ismaskin till Sunderby ishall.

-Utrustning mötesplats för unga:
En mötesplats för unga i Luleå är ett prioriterat område.

-Bryggor i skärgården:
Befintliga bryggor i skärgården slits hårt av väder och is. De repareras kontinuerligt men utbyten behöver också ske med jämna mellanrum. Vi prioriterar bryggor till ställen där vi har gästhamnar/bastur/stugor/grillplatser och hämtar avfall.

-Underlag Ormberget:
Spåren på Ormberget nyttjas i väldigt hög grad såväl sommar som vinter. Nu har också cyklingen tillkommit vilket gör att spårens underlag slits mer än tidigare. Behov finns av nytt underlag för vissa av de befintliga spåren.

2020:

-Två uthyrningsstugor skärgården:
Luleå skärgård blir alltmer populär och trycket på våra befintliga stugor är
högt.

-Inventarier fritidsgårdar:
Byte av slitna/trasiga inventarier i fritidsgårdar.

-Konstgräs:
Byte av befintligt konstgräs på den anläggning där behovet anses vara störst.

-Muddring kanotstadion:
Fjärden där kanotstadion finns slammas upp och muddring behöver utföras för att säkerställa djup för träning och tävling.

-Maskiner och fordon:
Fritidsförvaltningen sköter ett stort antal anläggningar som är i behov av
olika typer av maskiner t.ex. pistmaskiner, ismaskiner, gräsklippare och spårdragare. 
 
Investeringsplanen för verksamhetsinvesteringarna i sin helhet beslutas på fritidsnämnden den 30 augusti.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström, kommunalråd, telefon: 0920-45 30 00 (växel)
Inger B Larsson, fritidsnämndens ordförande, telefon: 0920-45 30 00 (växel)