• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Flerfamiljshus på Malmudden, 1950-tal? I förgrunden, fritidsområde inom kvarteret Svartholmen. I bakgrunden Skurholmsfjärden. Foto: Okänd

Gamla vykort från Luleå

Nu finns ett antal gamla vykort med Luleåmotiv i bildarkivet från tider när pappersvykortet var ett vanligare sätt att hålla kontakt.