Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sommar, lov och aktiviteter

I sommar satsar Luleå kommun på många kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år. För att ta reda på vad unga vill göra under sommarlovet frågade Ung i Luleå högstadieeleverna vad de tycker.

Rekordmånga enkätsvar kom in, över 700 stycken. Kommunens ungdomssamordnare Anette Berglund fick många värdefulla förslag och önskemål att forma aktiviteter utifrån.

– Vi vill sätta en guldkant på barnens sommarlov samtidigt som vi erbjuder aktiviteter som bidrar till stimulans, glädje och personlig utveckling. Aktiviteterna ska locka både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund, förklarar Anette.

Det finns något som passar alla, vissa av aktiviteterna vänder sig till hela målgruppen 6-15 år medan andra aktiviteter är åldersindelade. Sommarlovsaktiviteterna startar den 16 juni och pågår hela sommaren, till och med helgen innan skolstarten i augusti.

För en del aktiviteter behövs en anmälan, så kolla gärna: lulea.se/sommarlovsaktiviteter