Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nationaldagsfirande 6 juni

Välkommen till årets nationaldagsfirande i Kulturens hus, Stadsparken, Hägnan, Norrbottens museum och Råneå!

Program i Luleå

11.30 Samling vid Floras Kulle. Hemvärnets Musikkår Norrbotten spelar. Fanborg (alla föreningar och frivilliga organisationer som har fanor uppmanas att delta).

11.45 Marsch från Floras Kulle till Stadsparken.

11.58 Överflygning med flygplan från F 21.

12.00 Ceremoniell flagghissning. Kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz och förste vice ordförande Daniel Smirat hälsar välkommen. Högtidstal av Manuel Paez. Elisabeth Sandström, sång och Tony Nyman, piano. Utdelning av sverigenålar till nya svenska medborgare i kommunen. Hemvärnets Musikkår Norrbotten spelar.

12.40 Avmarsch till Hermelinsparken (museiparken).

Norrbottens museum (12.00-15.00)

Musikunderhållning med Bo Selinder som spelar i kaféet kl. 12–12.30 och 13.30–14.00. Nationaldagsbakelser finns till försäljning. Marschmusik med Hemvärnets Musikkår Norrbotten.

Kulturens hus (14.00-18.00)

Ur programmet;

Luleå accordion club, Luleå Musiksällskap, Mandakören och kören Åkerbäret, två band från ABF, Börje Ekström sjunger Laci Boldemann, Alviks blandade kör, Arctic Voices, Stadsöskolans kör, Munkebergsskolans sångfåglar, Luleå Hembygdsgille samt folkmusik/popbandet FAMN.

Hägnan (med start på kyrktorget)

11.30-14.30 Nationaldagsparad. Kulturskolans blåsorkester Blåsningen. Nationaldagstal av stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenitha Ericson. Nationalsång med kören Lyran under ledning av Göran Lindgren. Nyckelharporna, Luleå hembygdsgilles spelmän och dansare. Barnpyssel, slöjdteknik, hästskjuts och försäljning av mjukkaka.

Program i Råneå

14.15 Samling med fanor i centrumparken.

14.40 Avmarsch med fanborg via Forsbacka till kyrkan. Musiker ur Blåsningen deltar.

15.00 Nationaldagsgudstjänst tillsammans med komminister Lena Malm och kantor Maria Pekkari. Blåsningen medverkar. Sång: Stig Sörlin, Peter Bergman, Lena Malm och Maria Pekkari. Kaffeservering i församlingsgården.
Bär gärna din bygde/hemlandsdräkt.

//Nationaldagskommittén Luleå kommun