Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Erik Enström

Erik Enström, projektledare för världsarvet Gammelstads kyrkstads 20-årsjubileum 2016.

Jubileet är över – Erik återvänder hem

Världsarvets 20-årsjubileum är över. Projektledaren för jubileet, Erik Enström, sammanfattar det gånga året som händelserikt och roligt.
– Det är inte utan lite vemod som jag avslutar projektet och tackar för mig.

Sista januari avslutar Erik arbetet vid kulturförvaltningen där han har varit anställd under ett år.

– Jag återvänder till Vännäs där jag bor med min familj. Men Luleå med omnejd och människor jag mött och samarbetat med under året bär jag med mig som ett fint minne.

Världsarvet Gammelstads kyrkstad har firat 20-årsjubileum under hela 2016. Erik har samordnat och arrangerat alla de aktiviteter som anordnats. Bland annat utställningar, musikarrangemang, föreläsningar och mycket mer.

– Vi har varit många som bidragit till att göra firandet så bra som det blev. Det har funnits ett stort engagemang inom Luleå kommun, föreningar, kyrkan och privatpersoner. Jag har varit spindeln i nätet men utan alla fantastiska människor och deras insatser hade det inte blivit något firande.

Erik är imponerad över kyrkstaden, kyrkan och Hägnan som han ser som en enorm tillgång för Luleå.

– Luleåborna kan känna sig stolta över att ha ett så fint världsarv.

Erik tror att jubileet har hjälpt till att skapa intresse och medvetenhet om platsen bland Luleåborna.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar för världsarvet. Vår lokala historia kan leva vidare om vi alla hjälps åt att bevara traditioner, byggnader och verksamheter, avslutar Erik.