Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ann-Louise Naarinen Selberg och Jan Bramberg representerade Nederluleå kyrkstugeägarförening när landshövding Sven-Erik Österberg (t v) korade Årets nyckelbärare 2016.

Grattis Nederluleå kyrkstugeägarförening, Årets nyckelbärare 2016

Vid Jubileumsceremonin i Gammelstads kyrka på onsdagen utnämndes Årets nyckelbärare. Det blev Nederluleå kyrkstugeägarförening. Nyckel och diplom delades ut av landshövding Sven-Erik Österberg och de representanter från föreningen som mottog priset var Ann-Louise Naarinen Selberg och Jan Bramberg.

Korandet av Nyckelbärare var en del i avslutningsfirandet av 20-årsjubileet för världsarvet Gammelstads kyrkstad. Hela onsdagen var fylld av aktiviteter både i Kulturens hus och i kyrkstaden.

Ceremonin i Nederluleå kyrka bjöd på historia ackompanjerad av orgelmusik genom seklerna, tal av Jan Turtinen, Riksantikvarieämbetet, Marita Meetz, kommunfullmäktiges ordförande samt Sven-Erik Österberg, landshövding.

Sara Vintén, världsarvssamordnare, tycker att Kyrkstugeägarföreningen gjort sig väl förtjänt av utmärkelsen.

– Under det gångna jubileumsåret har föreningen visat ett stort engagemang och bidragit på många sätt till vad vi kallar ett levande världsarv.

Sara betonar vikten av samarbete mellan föreningar, boende, entreprenörer och alla andra aktörer för att möjliggöra detta.

– Vi brukar tala om de tre v:na – vårda, värna och visa. Föreningen har arbetat med alla dessa delar på ett förtjänstfullt sätt.

Motivering till utnämningen:

Nederluleå kyrkstugeägarförening har utsetts till årets Nyckelbärare för goda insatser i arbetet med att bevara och utveckla världsarvet Gammelstads kyrkstad. Genom aktiviteter som ”öppen kyrkstuga” och adventskalendern, där medlemmarna bjuder in besökare i sina privata stugor, har föreningen en nyckelroll i tillgängliggörandet av kulturarvet. Föreningens insatser under Persmäss är avgörande för fortsatt traditionellt kyrkhelgsfirande. De sociala aktiviter som föreningen arrangerar bidrar till att stärka gemenskapen bland kyrkstugeägarna och bidrar till traditionsöverföringen. Föreningens engagemang i byggnadsvårdsfrågor bidrar till att sprida kunskap och förbättra tillståndet för världsarvets 405 kyrkstugor. Särskilt premieras det engagemang, den stolthet och de många ideella arbetstimmar som bidrar till att göra Gammelstads kyrkstad till en enastående plats på jorden.

Tidigare års nyckelbärare:

2006 Ebba och Martin Hansson

2008 Kent Jonsson

2010 Jan Bramberg

2012 Ann-Louise Lång

2014 Britt-Inger Burman

2016 Nederluleå kyrkstugeägarförening