Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
kyrkstadsnyckeln

Vem blir årets nyckelbärare?

För sjätte gången ska en nyckelbärare utses. En person eller organisation som gjort betydande insatser för världsarvet Gammelstads kyrkstad. Nyckeln delas ut den 7 december i Nederluleå kyrka under högtidliga former i samband med firandet av jubileumsdagen.

Kyrkstadsnyckeln delas ut vart annat år till en person eller organisation som gjort någonting betydelsefullt för världsarvet Gammelstads kyrkstad.

Nominering

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter på person eller organisation som föreslås samt en motivering. Nomineringen ska även innehålla kontaktuppgifter till den som nominerar.

Jury

En jury har utsetts av Kyrkstadsrådet (världsarvets förvaltningsråd). Juryn tar beslut i linje med förvaltningsplanens fyra målområden som är:

• kunskap och förmedling

• levande kyrkstadstradition

• kulturmiljö och bebyggelse

• besökare och attraktioner


Lämna ditt förslag

Senast den 21 november 2016 på något av följande sätt:

• via mejl till kulturforvaltningen@lulea.se

• direkt i brevlådan utanför Visitor Centre, Kyrktorget 1.

• postbrev till Kulturförvaltningen, Luleå kommun, 971 79 Luleå.

Märk med ”Nyckelbärare”.

Jubileumsdagen firas den 7 december på Kulturens hus i Luleå och i världsarvet Gammelstads kyrkstad. Fullständigt program för dagen finns fr o m måndag den 14 november på www.lulea.se/gammelstadlänk till annan webbplats

20-årsjubiléet för världsarvet Gammelstads kyrkstad firas hela 2016.

www.lulea.se/gammelstadlänk till annan webbplats kan man läsa mer om de olika arrangemangen som anordnas i anslutning till jubileet.