Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Timring av dass.

Under sommaren har man kunnat se hur ett dass timrats upp på Storgatan i Luleå. Hantverkarna har arbetat med traditionella metoder och material.

Dasset kan bli ditt – lämna ett bud!

Under sommaren har flanörer på Storgatan i Luleå kunnat njuta av dofterna från timmer, tjära och linoljefärg. Det är tack vare det timringsprojekt som kulturförvaltningen utfört med hjälp av skickliga hantverkare som en del i jubileumsfirandet. Dasset är nu färdigt och allmänheten har möjlighet att köpa det genom budgivning.

Timringen av dasset på Storgatan har varit ett trevligt inslag i gatulivet under sommaren. Hantverkarna har mött många nyfikna och intresserade personer.

– Det var också syftet med timringsprojektet säger Erik Enström, projektledare för världsarvets 20-årsjubileum. Vi ville visa hur man bygger på ett traditionellt lokalt vis och hur man använder bra och miljövänliga material. Sådant som krävs för bevarandet av vårt världsarv. Sedan att våra hantverkare är skickliga har ju naturligtvis ökat intresset.

Den som vill bli ägare till det fina dasset kan alltså delta i en budgivning via mejl.

– Skicka in ditt bud via mejl till mig, säger Erik. Mejladressen är timringsprojekt@lulea.se Jag kommer fortlöpande att mejla till alla när budet går upp.

Alla pengar från försäljningen kommer oavkortat att återinvesteras i renoverings- och byggnadsvårdsprojekt i världsarvet Gammelstads kyrkstad.

– Köparen gör en insats för en av världens mest värdefulla kulturmiljöer, säger Erik. För det är nämligen så vårt världsarv betraktas av UNESCO, det organ som utser världsarven.

Beskrivning: Timmerstomme i slamfärgsmålad furu. Takstolar, röte och golv i obehandlad furu. Vindskivor, foder och dörr i linoljemålad furu. Tjärat Spåntak. Överljus i glas. Två sittbrunnar. Tömningslucka

Storlek yttermått: B270, L290, H250

Storlek innermått: B150, L190, H195

Vikt: c a 800 kg

Dasset står uppställt på friluftsmuseet Hägnan för påseende under hela budgivningsperioden.

Budgivning: Öppen budgivning via mail. De budgivare som visat intresse via mailadress timringsprojekt@lulea.se är med i budgivningen.

Säljaren Luleå kommun avser att sälja till högstbjudande men förbinder sig inte därtill. Budgivningen avslutas genom att säljaren meddelar samtliga anmälda intressenter att budgivningen är stängd samt redovisar sista budet.

Avhämtning och transport: Objektet skall avhämtas inom en månad efter avslutad budgivning om inget annat blir överenskommet mellan säljaren och köparen.

Övrigt: Eventuella skador på objektet kommer att åtgärdas av säljaren innan avhämtning om inget annat blir överenskommet mellan säljaren och köparen.

Alla pengar från försäljningen kommer att oavkortat återinvesteras i renoverings- och byggnadsvårdsprojekt till förmån för förvaltandet av världsarvet Gammelstads kyrkstad.