Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klubbviken på 1930-talet

Restaurangen på Klubbviken på 1930-talet. Fullastad passagerartransport avgår. Fotograf: Okänd.

Nu publiceras en mindre samling bilder i historiska bildarkivet från 1930-talets café- och restaurangverksamhet på Klubbviken som då drevs av familjen Eriksson.

Familjen drev också trafikrörelse i Luleå stad, närmare bestämt ett antal busslinjer. Verksamheten på ön hade sina glansdagar under 1930-talet vilket också de flesta bilderna är från.

Efter andra världskrigets utbrott stängdes anläggningen och användes istället som privat sommarställe för familjen Eriksson. Alla fastigheter i familjens ägo såldes till kommunen under 1950-talet, eftersom kommunen började planera för muddring och iordningställande av infartsleder till hamnområdet.

Till historiska bildarkivet
länk till annan webbplats
(Där använder du lämpligast "Avancerad Sök" uppe till höger och fyller i Topografi: Skärgård/ Klubbviken, för bästa resultat.)