Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dåligt badvatten i Mörön och Näset

Badvattnet vid Näset i Sunderbyn och i Mörön bedöms som otjänligt. Fritidsförvaltningen avråder därför från bad tills vidare.

Luleå kommun tar regelbundet vattenprover under sommaren vid tolv friluftsbad. Förra veckans provtagningar visade för höga halter av bakterier vid badet i Mörön och vid Näset i Sunderbyn.

En ny provtagning för några dagar sedan gav samma resultat. Därför avråder fritidsförvaltningen från bad tills vidare i Mörön och på Näset.

Badvattnet vid övriga tio badplatser bedöms ha bra kvalitet.