Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Film om vackra Gammelstadsviken

Se filmen om livet i Gammelstadsvikens naturreservat, en av världens mest skyddsvärda våtmarker enligt FN.

Gammelstadsviken ligger som en avsnörd havsvik nordväst om Luleå. Med sitt nordliga läge har sjön blivit utpostlokal för ett flertal sydliga arter och påminner biologiskt om en sydsvensk slättsjö. Sjön har stora bälten av bredkaveldun och vass och här blommar dvärgnäckros. 

Film om livet i Gammelstadsviken

Gammelstadsviken är skyddad som naturreservat och Natura 2000-område. Det finns skyltade stigar till fågeltorn och grillplatser.

Läs om projektet Guldkant kring Gammelstadsviken.