Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åldersgräns och simkunnighetskrav på Luleås badhus

Från och med 1 februari 2016 gäller åldersgräns och simkunnighetskrav på alla Luleås kommunala badanläggningar.

-Åldersgränsen och simkunnighetskravet har tagits fram för att förebygga olyckor. Vi ser yngre barn som kommer för att bada endast med äldre syskon som sällskap, men det är inte säkert att syskonen har de vattenkunskaper som krävs om något skulle hända, säger fritidschef Helén Wiklund Wårell.

För att få bada utan sällskap av vuxen, myndig person gäller följande:

  • Barnet ska fylla 10 år innevarande kalender år och
  • Kunna simma 200 meter

Badmästare har rätt att be barnet att vid behov uppvisa sina sim kunskaper.

Beslut har tagits utifrån säkerhetssynpunkt för de som badar, men också ur arbetsmiljösynpunkt för personalen på baden.