Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingen uppsnurrning av gungor

Från och med i vinter kommer ingen uppsnurrning av gungor ske på kommunens allmänna lekplatser.

Beslut om detta har tagits eftersom jobbet med att hänga upp och plocka ner de flera hundra gungorna är både kostsamt och riskfyllt. Vid en koll med andra kommuner har det framkommit att uppsnurrning av gungor är något de flesta kommunerna inte gör.

Vi vill dock uppmärksamma att det kan vara en ökad risk att använda lekplatser under vintern då packad snö och kyla kan minska sanden och gummits dämpande funktion. Dessutom kan det uppstå halka på och kring lekredskapen.