Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattenkvalitén fortsatt god

Resultaten från andra omgången av vattenprover visar på god kvalité utan anmärkningar.

Svarsresultaten från den andra omgången av vattenprover som tagits i Luleås badvatten visar på fortsatt god vatten kvalité utan anmärkningar.

Vattenproverna skickas in för att mäta bakteriehalter samt algblomning. Vattenproverna har tagits på följande platser:

 • Brändön
 • Gultzaudden
 • Klubbviken
 • Kängsön
 • Lulviken
 • Lulsundet
 • Mörön
 • Notviken
 • Näset
 • Rörbäck
 • Storsand