Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eventuella störningar i turbåtstrafiken

Starka vindar väntas i skärgården under söndagen vilken kan skapa störningar i turbåtstrafiken.

Enligt väderprognoser väntas kraftiga vindar under söndagen vilket kan medföra att det inte kommer vara möjligt för turbåten att angöra hamnarna Brändöskär och Junkön.