Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattenkvalitén på Luleås badplatser är god

De årliga vattenproverna som skickats in för analys har kommit tillbaka och visar på god till mycket god vattenkvalité.

Provsvaren från årets vattenprover har kommit och svaren visar att samtligavatten där provsvar tagits håller en god till mycket god kvalité. Vattenproverna mäter bland annat bakteriehalterna och algblomningarna i vattendragen.

Vattenprover har tagits från följande badplatser:

 • Brändön
 • Gultzaudden
 • Klubbviken
 • Kängsön
 • Lulviken
 • Lulsundet
 • Mörön
 • Notviken
 • Näset
 • Rörbäck
 • Storsand