Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Färgsprakande tunnel invigd

Feriearbetare för D.I.O.R har tillsammans Uddens förskola målat tunneln på Forskarvägen. Det blev en bra uppslutning av besökare som ville se den nya tunneln invigas.

Höghus som förvandlades till osthus, en person som målar tunneln i regnbågens alla färger och en humla som ser verklig ut, ja det var hur några motiv på den nymålade tunneln på forskarvägen kommenterades.

Det var en myllrande uppslutning kring och i den lilla tunneln på forskarvägen utanför Uddens förskola. Feriearbetarna har under tre veckor arbetat med: ta fram en idé, arbeta igenom den och sedan genomföra och måla.

Arbetet har skett tillsammans med förskolebarnen på Uddens förskola. Barnen fick berätta hur de såg på världen och den idé som ungdomarna presenterade, vilket resulterade i bland annat att ett höghus fick bli ett osthus.

- När vi frågade barnen hur de pratar med varandra fick vi svaret att det är lätt att prata med varandra oavsett språk: det är ju enkelt, vi pratar ju barniska. Säger Arina, en av feriearbetarna som målat tunneln.

Temat för tunneln fick bli: Barnfantasi och regnbågens alla färger var ett genomgående för hela tunneln. Bland annat kan du se personen som målar hela väggen med regnbågsfärg. Inspirationen kom från kalle anka där tomtarna målar schackbrädet med "rutfärg".

Feriearbetarna för D.I.O.R (Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet) som arbetat med tunneln heter detta år: Beatrice, Alice, Johannes, Liza, Arina, Liv, Erik och Ronja.