Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Intresseanmälan gestaltningsuppdrag Tallkronanskolan, Luleå

En ny skola ska byggas på Kronanområdet. Luleå Kommun kommer att genom Kulturförvaltningen upphandla konst till
skolan. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är dels
utomhusmiljön, dels en central samlingsplats/trapphall inne i skolan.

Luleå Kommun bygger en ny skola på Kronanområdet. Skolan planeras stå färdigställd till höstterminen 2017 och beräknas kunna ta emot ca 500 elever i åldrarna 6 – 12 år (F – 6). Skolan kommer att få en egen entré, men kommer att byggas ihop med en befintlig förskola (Spira förskola).

Luleå Kommun kommer att genom Kulturförvaltningen upphandla konst till skolan. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är dels utomhusmiljön, dels en central samlingsplats/trapphall inne i skolan.

Luleå Kommun avser upphandla konst som förhåller sig till byggnadens stil och omgivande landskap. Konstverket skall bidra till en visuellt attraktiv miljö som förhöjer byggnaden under dygnets alla timmar, året runt. Då Luleå ligger nära Polcirkeln ställs stora krav på att verket skall klara det tuffa klimatets alla prövningar i form av sol, is, snö och kyla och vind.

Konstverken kommer att få en identitetskapande roll för byggnaden och dess verksamhet som kunskapsinstitution. Genom byggnadens karaktär och funktioner vill kommunen skapa en god miljö där människans lärande sätts i centrum. En varmt välkomnande miljö där barnet sätts i främsta rummet.

Uppdrag

Konstens värde i skolmiljön verkar på flera plan. Med dess autonoma uttryck ska konsten skapa tankevärldar för elever, lärare och andra som vistas i skolan och dess närmiljö. Konsten ska även kunna samverka med verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflektion, distraktion, stimulans och tröst. Konsten bör väcka nyfikenhet hos barnen i första hand, men även hos andra betraktare och bidra till en välkomnande atmosfär vid besök eller vistelse i skolan.

Gestaltningens konstnärliga uttryck ska samspela med arkitekturen och miljön som helhet och bidra till att skapa en sammanhållen utemiljö som ger möjlighet till aktivitet och väcker nyfikenhet. En attraktiv och väl gestaltad utomhusmiljö ger ökad trivsel. Barnens behov av lek och spontanidrott ska möjliggöras i den gröna närmiljön. Konstnärens visuella fantasi skapar en intressant och engagerande plats. Konsten kan utgöra ett landmärke, skapa igenkänning, identitet, såväl som aktivitet och rörelse.

Läs mer, kontaktuppgifter och intresseanmälan för gestaltningsuppdraget