Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ändrad turbåtstrafik under Midsommarafton

Turbåtstrafikens eftermiddagstur under Midsommaraftonen är ändrad.

Turordningen på öarna har ändrats vad gäller midsommaraftons eftermiddagstur 19 juni, resterande turer går enligt tidtabell.

Midsommarafton 19 juni:

Södra hamn     avg 12.15

Klubbviken      avg 12.55

Junkön              avg 13.20

Kluntarna         avg 13.50

Småskär           avg 14.20

Brändöskär      avg 15.10

Hindersön        avg 15.55

Klubbviken      avg 16.45

Södra hamn     ank 17.25