Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föryngring av Hermelinparkens träd

Berört område för trädfällning i Hermelinsparken.

Nu fortsätter den planerade uppfräschningen och utvecklingen av Hermelinsparken. Anledningen är att många av träden, mestadels björkarna, börjar bli för gamla och murknar inifrån. Därför behövs en föryngring av trädbeståndet i parken vilket i sin tur innebär att ett tjugotal av de äldsta träden nu sågas ned.

- Vi gör detta för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av parken för framtida generationer, säger Niklas Öqvist, Landskapsingenjör på Luleå kommun.
Är du intresserad av vilka nya träd som kommer att pryda parken inom några år, läs mer här.