Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Historiska hus i Luleå kommun

Kommunarkivarie Thomas Åkerlund på Stadsarkivet berättar i 24Norrbottens serie Historien om ett hus, om flera historiska byggnader som finns inom Luleå kommun - se filmerna här!

Meldersteins herrgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster            
Bergströmska gårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksbankshusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolan i Karlsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meldersteins herrgård - en del av Sveriges tidiga industrihistoria 

Meldersteins herrgård

Meldersteins herrgård, tidigare järnbruk vid Råneälvens strand och en del av Sveriges tidiga industrihistoria. Foto: 24Norrbotten.

Meldersteins järnbruk grundades 1741 av Jonas Meldercreutz, Abraham Steinholts och Carl-Johan Tingvall för att förädla den malm som bröts i Malmberget. Malmen smältes först till tackjärn och sedan stångjärn och såldes till bl a till England.

Järnbruket var aldrig särskilt lönsamt och bruksepoken varade in på 1850-talet. Oscar den II, som då ägde Melderstein, styckade av och sålde den vidsträcka egendomen, som sträckte sig ända uppemot Malmberget. Idag ägs gården av ättlingar till en av grundarna, Carl-Johan Tingvall.

Riksbankshuset i Luleå 1902. Foto Edla Röckner

Den nyuppförda Riksbankshuset 1902. Foto Edla Röckner.

Det nyuppförda Riksbankshuset i kvarteret Orren i Luleå 1902. I byggnaden finns lokaler för Riksbankens avdelningskontor, Postkontor, Telegraf och Telefonstation samt bostadslägenheter. Observera den vackra gatlyktan.    

Bergströmska gården byggdes 1826

Bergströmska gårdens innergård,  den 15 november 1975. Foto Svante Green

Bergströmska gårdens innergård, den 15 november 1975. Foto Svante Green

Bergströmska gården lät byggas av köpmannen Kristoffer Bergström 1826 och är det enda bevarade köpmanhuset i Luleå som klarade sig undan den stora stadsbranden 1887. Byggnadsstilen är finsk-rysk empir och de ljusa tränpanelerna ska efterlikna sten.

Skolan i Karlsvik

Skolan i Karlsvik byggd i nationalromantisk stil. Från början var den förmodligen rödmålad med slamfärg, sk falu rödfärg.

Fotograf Jan-Olof Granqvist

Portkrön i nationalromantisk stil. Foto Jan-Olof Granqvist

Portkrön i nationalromantisk stil. Foto Jan-Olof Granqvist

Skolan i Karlsvik är byggd i nationalromantisk stil. Det innebär bl a att hantverket är viktigt att visa upp.

Från början var huset förmodligen rödmålat med slamfärg, sk falu rödfärg. Skolbyggnaden uppfördes 1915 men skola fanns dessförinnan. Skolan i Karlsvik lades ned 1972.

 

Thomas Åkerlund, kommunarkivarie och journalisten Malin Andersson samtalar bl a om de barn som sprungit i skoltrappen under årens lopp. Fotograf Jan-Olof Granqvist

Thomas Åkerlund, kommunarkivarie och journalisten Malin Andersson samtalar bl a om de barn som sprungit i skoltrappen under årens lopp. Fotograf Jan-Olof Granqvist

Se fler bilder från det gamla Luleå i  Stadsarkivets utställningar.