Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En vecka för framtidsfrågor

17-25 maj genomförs den första Framtidsveckan i Norrbottens kommuner. I Luleå ordnas ett stort antal aktiviteter med ekologisk hållbarhet som utgångspunkt.

Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med en mängd arrangörer. Under de nio dagarna ordnas evenemang i samtliga kommuner i länet.  

I Luleå har en samordningsgrupp med representanter från organisationer och studieförbund tagit fram ett digert program.

Luleå kommun är inblandad i flera arrangemang.

  • Söndag 18 maj: Invigning av stadsodlingsprojekt på Varvet kl 12-14.
  • Söndag 18 maj: Invigning Mjölkuddstjärn kl 13-15.
  • Söndag 18 maj: Studiebesök till solenergianläggning i Ale.
  • Måndag 19 maj: Föredrag om solel och solvärme i Kulturens hus kl 18.30-20.30.
  • Tisdag 20 maj: Föredrag om Fairtrade i Stadshuset kl 13.30-15.00 samt i Kulturens hus kl 18.30-20.30. 
  • Fredag 23 maj: Föredrag om Luleås biogasprojekt i Vetenskapens hus kl 14-15.

Alla aktiviteter i Luleå hittar du härlänk till annan webbplats