Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås parker får Kommunpriset 2013

Luleå kommun och före detta Parkchef/Stadsträdgårdsmästare Stefan Johansson tilldelas Kommunpriset 2013, av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.

Stefan med sitt barnbarn Saga, Seminariet. Foto: Swen Ekeström

Priset delas ut för att han och kommunen lyckats utveckla och skapa attraktiva parkmiljöer året runt. Genom att ta till vara vinter som sommar har Stefan och hans medarbetare bidragit till en attraktiv stad och gett Luleå välförtjänt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

–Jag är jättestolt och glad över den här utmärkelsen. Den är en bekräftelse på det arbete som vi utfört för att skapa ett attraktivare Luleå, sommar som vinter. Jag är mycket stolt över att tillsammans med mina engagerade och kompetenta medarbetare på avdelningen Park & Natur fått ge mervärde till Luleåborna, säger Stefan Johansson.

Isens, snöns och ljusets dragningskraft

I motiveringen till Kommunpriset 2013, lyfter Föreningen för Sveriges Stadsträdgårdsmästare upp den verksamhet som pågår under vinterhalvåret.

Så här berättar han själv om arbetet:

–Vi vill stimulera barn och vuxna att vistas utomhus, skapa en positiv syn och inställning till vintern, öka möjligheterna till lek och experiment, stimulera det egna skapandet, stärka tillhörigheten, skapa spännande och attraktiva mötesplatser, tillföra livsmiljön kulturella och estetiska kvaliteter, göra konsten mer publik… Kort sagt – använda vinterns unika möjligheter som en tillgång för att skapa en stad att trivas i och vara stolta över, säger Johansson.


Foton bildspel: Per Pettersson

Här följer juryns motivering för kommunpriset 2013:

Genom att lyfta fram stadens särprägel och vara öppen för världen har fd. parkchef/ stadsträdgårdsmästare. Stefan Johansson och Luleå kommun satt Luleå på parkkartan.

Verksamheten går inte i ide under vinterhalvåret utan blommar upp i takt med rimfrostens rosor. Med hjälp av konstnärer från när och fjärran förgylls staden varje vinter med isskulpturer, vacker belysning och snödjur. Samtidigt bjuds det in till skridskoåkning på fjärden sedan några år tillbaka.

Den första skulpturen uppfördes i Stadsparken i slutet av 1980-talet och genom åren har de förfinats till förstklassiga konstverk. Luleå kommun har förstått isens, snöns och ljusets dragningskraft och den tillfälliga satsningen har blivit tradition.

Med mörker och kyla som förutsättning har Stefan Johansson lett arbetet med att skapa attraktiva parkmiljöer även vintertid, bidragit till en attraktiv stad och gett Luleå välförtjänt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

Utdelning sker i Stockholm

Priset ska delas ut vid föreningens årsstämma i Stockholm den 29/8.