Välkommen i hamn! Många öar i Luleå skärgård erbjuder platser i fina gästhamnar. Här hittar du en sammanställning av gästhamnarna i Luleå, vilken service varje ö erbjuder och information om gästhamnsavgift.

Gästhamnsavgift

Vid de kommunala gästhamnarna tar Luleå kommun ut en gästhamnsavgift. Gästande båtar kan antingen betala en gästhamnsavgift eller ett säsongskort. Säsongskort säljs på Luleå turistcenter i Kulturens hus.

Gästhamnsavgifter och säsongskort kan även köpas av hamn- och stugvärdar på Junkön, Kluntarna och Småskär under högsäsong.

Är stugvärdarna inte på plats kan du swisha betalningen till 123-0190413, märk betalningen med båtens namn och ö.

Priser kommunala gästhamnar

Kort

Gäller för

Pris

Säsongskort

Kommunala gästhamnar

600 kronor

Gästhamnsavgift

Junkön (inklusive el)

150 kronor per dygn

Gästhamnsavgift

Övriga kommunala gästhamnar

100 kronor per dygn


Luleå kommuns gästhamnar

Altappen

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Grillplatser, sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Antnäs-Börstskär

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldad bastu, grillplats, raststuga, sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Brändöskär

 • Gästplatser: 15 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2-4 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Två vedeldade bastur, grillplatser, sopstation, torrdass, turbåtsangöring och fem uthyrningsstugor.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Degerö-Börstskär

 • Gästplatser: 8 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: Grund hamn. 0,5 meter-2 meter.
 • Hamnservice: Grillplats, torrdass och raststuga
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Hindersön

Björkögärdsviken

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga och kaj
 • Hamndjup: 3 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldad bastu, grillplats, sopstation, torrdass och turbåtsangöring.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Norrisund

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Ostisund

 • Gästplatser: 10 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Sopstation och torrdass
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Junkön

 • Gästplatser: 20 stycken varav cirka 15 med el
 • Förtöjning: Flytbrygga och kaj
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldade bastur, grillplatser med ved, café, dusch, toalett, el, skärgårdsmuseum, sopstation, ramp, fritidsbanken, turbåtsangöring och två uthyrningsstugor
 • Stugvärdar: Under högsäsongen arbetar hamn- och stugvärdar på Junkön
 • Gästhamnsavgift: 150 kronor per dygn inklusive el och dusch. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Kluntarna

 • Gästplatser: 30 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2-4 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldade bastur, grillplatser med ved, sopstation, torrdass, fritidsbanken, turbåtsangöring och tre uthyrningsstugor.
 • Stugvärdar: Under högsäsongen arbetar hamn- och stugvärdar på Kluntarna.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Småskär

 • Gästplatser: 17 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Vedeldad bastu, grillplatser med ved, sopstation, torrdass, fritidsbanken, turbåtsangöring och två uthyrningsstugor.
 • Stugvärdar: Under högsäsongen arbetar hamn- och stugvärdar på Småskär.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Stensborg

 • Gästplatser: 114 bryggmeter
 • Förtöjning: Tre flytbryggor. Endast förtöjning på utsidan av bryggorna som ligger längs med ön.
 • Hamndjup: 2 meter.
 • Hamnservice: Grillplatser och torrdass.
 • Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.

Privata hamnar med gästplats

Klubbviken på Sandön

 • Gästplatser: 45 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 4 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Stugor att hyra, bastu, dusch, toalett, el, färskvatten, café, restaurang, sopmaja, grillplatser, telefon, tvättmaskin uthyrning till olika aktiviteter.
 • Gästhamnsavgift: 100-160 kronor per dygn beroende på båtbredd.

Observera att Klubbvikens gästhamn inte ingår i säsongskortet för kommunens gästhamnar.

Likskär

 • Gästplatser: 55 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 2-4 meter. Sjökort 414
 • Hamnservice: Luleå segelsällskaps klubbanläggning ligger på ön. Restaurang och kiosk med begränsade öppettider. Grillplatser och torrdass. Välutrustat gästkök med färskvatten och bastu med duschmöjligheter.
 • Gästhamnsavgift: 150 kronor per dygn.

Observera att Likskärs gästhamn inte ingår i säsongskortet för kommunens gästhamnar.

Kallaxön

 • Gästplatser: 50 stycken
 • Förtöjning: Flytbrygga
 • Hamndjup: 5 meter
 • Hamnservice: Båtklubben Neptuns klubbanläggning ligger på ön. Grillplatser, torrdass, sophantering, bastu, el, dusch och kiosk. Hamnen och de övriga faciliteterna har öppet från slutet av maj till slutet av september.
 • Gästhamnsavgift: 50 kronor för icke medlem. 50 kronor extra för el.

Observera att Kallax gästhamn inte ingår i säsongskortet för kommunens gästhamnar.

Rödkallen

Observera att Rödkallens gästhamn inte ingår i säsongskortet för kommunens gästhamnar.