Planerade lekplatser

Luleå växer ständigt, både till folkmängd och yta. I och med detta ökar även kravet på att det ska finnas tillgängliga lekplatser runt om i staden. För att fylla det växande behovet finns det i dagsläget planer för anläggning av ett tiotal nya lekplatser. I några fall handlar det om förstärkning av en befintlig lekplats och i andra är det en nyetablering.

Mer exakt var det planeras nya lekplatser ser du på bilden ovan.

Hällbacken

För det nya bostadsområdet Hällbacken planeras det för en ny lekplats. Mer information om den kommer senare.

Varvet

​I samband med att man gör en behövd strandförstärkning av gångstråket runt varvet planerar man även för att förädla parkområdet och bygga upp en större lekplats. Oscarspark, som parken kan komma att kallas är tänkt att bli en populär mötesplats för stora som små invid vattnet på centrumhalvön.

Charlottendal

Boulognerskogen på Charlottendal är en ofta bortglömd pärla på centrumhalvön. Med en uppfräschning och upprättande av en äventyrslekplats på området är det tänkt att platsen ska få ett nytt uppsving så den får den uppmärksamhet den förtjänar.