Informationsmöten lekplatser

Vi försöker alltid att ha en god dialog med medborgarna i Luleå vad gäller om, till - och nybyggnationer av våra lekplatser. En del i detta är att vi sammkallar till informationsmöten med de närmast boende i de områden där arbetena ska utföras.

Här nedan finner du kommande informationsmöten.

Porsö bagarstugas lekplats

Informationsmöte

Datum: tisdag 27 februari 2018 Tid: kl 18.00 till 19.30

Plats: Matsalen, Porsöskolan

Under 2018 påbörjas upprustningen av Porsö bagarstugas lekplats. Arbetet är en del av Luleå kommuns långsiktiga plan för lekplatser och omfattar markarbeten med ny lekutrustning, belysning, ytskikt och plantering.

Vi bjuder på fika!
Välkommen!

För ytterligare information kontakta:Annicka Cettner, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen

E-post: annicka.turborn.cettner@lulea.se Tfn: 0920 - 45 39 27

Upprustning av Tallhedens lekplats

Informationsmöte

Datum: onsdag 28 februari 2018 Tid: kl 17.30 - 19.00

Plats: Medborgarkontoret, lokal Sulan Råneå

Under 2018 påbörjas upprustningen av Tallhedens lekplats i Råneå. Arbetet är en del av Luleå kommuns långsiktiga plan för lekplatser och omfattar markarbeten med ny lekutrustning, belysning, ytskikt och plantering.


Vi bjuder på fika!
Välkommen!

För ytterligare information kontakta:Annicka Cettner, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen

E-post: annicka.turborn.cettner@lulea.se Tfn: 0920 - 45 39 27