Aktuellt om lekplatser

Foto: Susanne Lindholm

Ny plan för Luleås lekplatser

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 april 2018 behandlades bland annat antagandet av reviderad Lekplatsplan.

Renovering av lekplatser och byggandet av nya

Stadsbyggnadsnämnden beslutar anta den reviderade Lekplatsplanen för Luleå kommun.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 64 allmänna lekplatser i kommunen.
Målet är att skapa förbättrad tillgänglighet till lekmiljöer i närheten av bostaden, höja säkerheten och skapa utmanande och fantasieggande lekplatser för barnen. Lekplatsplanen är en revidering och en vidareutveckling av kommunens befintliga riktlinjer. Den grundar sig i ett generellt behov av upprustning och ombyggnad av befintliga lekplatser men också behovet att anlägga nya lekplatser.

—Behovet av upprustning ger oss en möjlighet att revidera riktlinjerna och kunna bestämma hur vi vill att våra allmänna lekplatser ska utvecklas och placeras, säger
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Syftet med lekplatsplanen är att bättre kunna prioritera åtgärder. Dokumentet ska fungera som en vägledning och planeringsunderlag för stadsbyggnadsförvaltningen både vid prioritering av insatser för drift och underhåll och för investeringar. Det planeras för 18 nya lekplatser, bland annat planeras äventyrslekplatser i centrum, på Hertsön och Skurholmen.

Återställ
Vad vi eftersträvar
Återställ
Planerade lekplatser
Återställ
Namn på lekplatserna