Foto: Susanne Lindholm

Aktuellt om lekplatser

Med utgångspunkt från ett framarbetat lekplatsprogram, fastslaget 2009, och senast reviderat 2011, togs beslut om den framtida utvecklingen av Luleå kommuns lekplatser.Några målsättningar är att det inom tätorten ska finnas en lekplats per 1000 invånare och att kvalitén och variationen på lekplatserna ska förbättras.

Fram till år 2017 kommer vi att anlägga 10 nya lekplatser runt om i Luleå kommun och rusta upp ett antal av de befintliga. Vårt mål är att våra lekplatser ska utråla lekglädje, ha bästa möjliga kvalitet, högsta möjliga säkerhet.

Därtill ska det - så långt som det är möjligt - alltid finnas en lekplats inom femton minuters promenadväg hemifrån utan ett behov av att passera någon större trafikled eller barriär.

Att arbeta med lekplatser - med placering, användning, form och funktion – innebär inte bara utvecklingsarbete utan också omprioriteringar. En lekplats kan behöva tas bort av olika skäl. I en del fall handlar det om säkerhetsaspekter, men det kan också bero på att lekplatsen inte används längre eller att behoven ändrats.

I vissa fall finns flera likadana lekplatser inom ett mindre område, och då är det ofta rimligt att ta bort några för att kunna skapa färre - men mer spännande miljöer – som kan nyttjas av fler.