• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Enkät om Bok & Bild

Vi är glada om du som besökte Bok & Bild 18-19 oktober vill svara på några frågor. Allt för att förbättra våra framtida arrangemang!
Enkäten är naturligtvis konfidentiell.

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen. Börja att svar på frågorna genom att klicka på knappen nedan.

Dela innehållet: