UFO:n

Skulpturgruppen UFO:n av Susanne Holmberg

2008 Susanne Holmberg

Mjölkuddsvägen 57, Mjölkuddens centrum

Skulptur i gabbro

Om konstnären

Susanne Holmberg

Susanne Holmberg har sagt att hon tycker om att göra konst som är abstrakt och som människan får associera omkring, konst som inte är självklar i betydelsen.

Och visst inbjuder de till fantasins utflykter, dessa stenskulpturer som ter sig lite mystiska och hemlighetsfulla. Var är det egentligen för främmande föremål som tungt landat i något så vardagligt som ett svenskt stadsdelscentrum? Varför är de här? Var kommer de ifrån och vilka dunkla historier ruvar de på? Och alla dessa inristningar — är det hemliga tecken laddade med betydelser som vi inte förstår eller är det ärr efter långa hårda resor genom rymden? Eller har dessa kompakta, hårda tingestar borrat sig upp ur jorden där de begravts någon gång i forntiden för att nu vända sina blanka ovandelar mot solen och avläsa signaler vi inte längre känner till?

Det är förstås inte svaren som är viktiga, utan det är associationerna, frågorna, att låta tankarna leka kring det man ser som ger en konstupplevelse.

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023