Träd

Från början stod skulpturen vid en av byggnadskomplexet Lejonets entréer och utgjorde tillsammans med verket "Relief", som finns vid ingången till polisen, konstnärens utsmyckning av byggnaden.

Numera är skulpturen flyttad till Svartöstaden och tecknar sig mot SSAB:s imposanta och något kärva industrisilhuett. Där gör den sig ypperligt; dess monumentalitet, stiliserade formspråk och strävt rostiga stålyta samspelar med fabriksområdets strängt funktionella uppenbarelse, samtidigt som man gärna ser den som ett träd som med en symbolik av natur och växtlighet talar om motsatsen till teknik och industrialisering.

Själv har konstnären förklarat att han tänkte både på snön och på vindarna i Norrbotten när han skapade sin skulptur; hur vindarna skulle kunna spela genom spröjsverket, hur snön skulle lägga sig på "trädkronan" och likna en snölykta och hur man skulle kunna se himlen genom skulpturen om man stod under den.

1976 Carl Emil Berglin

Svartövägen

Skulptur i corténstål

Om konstnären

Carl Emil Berglin

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023