Silverträdet

När Monika Gora besökte Luleå i samband med att hon blev inbjuden till att tävla om den konstnärliga utsmyckningen utomhus vid Kulturens Hus började hon associera till all skog som finns i Norrbotten, men också till gruvorna och stålindustrin.

Men Goras silverträd i rostfritt stål kan förstås associeras till mer än Norrbottens basnäringar. Gora har sagt att träd är lätt för oss människor att identifiera oss med då de finns överallt och har en livslängd liknande människans — och genom människans historia är trädet ständigt, och viktigt, närvarande: en kraftfull symbol för människans livsvillkor, som Yggdrasil eller Kunskapens träd i Bibelns Eden, det var sittande under ett träd som Siddharta nådde upplysning och när man vill markera början på något nytt, som en efterlängtad födelse, eller kanske invigningen av ett viktigt hus, planterar man gärna ett träd.

Nu står det lilla trädet vid husets entré och formulerar ett möte mellan naturen och människans kultur, och stöpt i sin silvriga gestalt talar det också om fantasins kraft: om människans förmåga att gestalta och omgestalta verkligheten.

2008 Monika Gora

Kulturens hus

Skulptur i rostfritt stål

Om konstnären

Monika Gora

Monika Gora föddes 1959 i Warszawa och är, förutom konstnär, även utbildad landskapsarkitekt. Hon driver sin egen byrå, GORA art&landscape, i Malmö, där hon bor.

Hennes arbeten handlar ofta om förhållandet mellan natur och kultur, mellan det organiska och artificiella. Med förkärlek förenar hon landskapsarkitektur, offentlig konst och byggnadskonst och i en intervju i Upsala Nya Tidning har hon uttryckt sig så här om sitt arbete: "Det jag egentligen sysslar med är platser. Spännande platser som man kan utforska, på ett lekfullt sätt. Och då måste man befinna sig där, mitt i, för att förstå det "rummet". Det är viktigt att platsen kan ge den som rör sig där någonting, något oförutsägbart, något mångbottnat. Vi saknar det i dagens samhälle. Allt är så tekniskt precist och ändamålsenligt."

Med sitt engagemang i det allmänna rummet har hon utfört offentliga utsmyckningar på många orter i Sverige, men hon arbetar även med tidsbegränsade projekt och utställningar både i Sverige och internationellt.

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023