Samtal

Einar Larsson gick fortfarande på Konstakademien i Stockholm då han fick i uppdrag att göra en utsmyckning till Svenska Riksbyggens nya bostadsområde på Mjölkudden.
Det blev fontänskulpturen "Samtal" med tre figurer stående i samma bassäng, som trots, eller kanske tack vare, sina olika fasoner är inskrivna i en gemenskap, en relation till varandra. Det är lätt att föreställa sig dem som inbegripna i ett samtal; de lutar sig lite hit och dit, och likt varje människa har sitt eget unika sätt att uttrycka sig på och sitt eget kroppsspråk, forsar, inte ord men väl vatten, ur dem på olika sätt och i olika mängder. En tycks bubbla engagerat, lite upprört, en annan tycks uttrycka sig mer eftertänksamt, en ganska högtravande.
Mellan varje stenfigur och bassängkanten är en rad av stenar utlagda, kanske som den väg gestalterna kom längs när de träffades i bassängen och började sitt samtal, kanske en stig att gå på för den som vill titta närmare på någon av figurerna.

1960 Einar Larsson

På gården till Mjölkuddsvägen 31 - 51

Fontänskulptur i granit

Om konstnären

Einar Larsson

Einar Larsson, född 1931 i Ersnäs utanför Luleå, är en mycket gediget utbildad konstnär; i slutet av 50-talet och första hälften av 60-talet utbildade han sig först på Konstfackskolan i Stockholm och sedan på Konstakademien i samma stad. Redan 1961, under sin utbildningstid vid akademien, hade han sin första separatutställning i Luleå, på Norrbottens museum.

Främst har han verkat som skulptör, men han har också undervisat inom konst. Större delen av sitt yrkesverksamma liv har han bott i Norrbotten och han har utfört offentliga utsmyckningar i flera norrbottniska städer, men även i sydligare belägna städer i Sverige. I Luleå finns av Einar Larsson också verket "Symbolik" i Gammelstad och "Minne över Notvikens lägerplats" i Notviken.

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023